Tăng mức phạt vận chuyển hàng hóa quá tải trọng

Nghị định số 107/2014/NĐ-CP (ngày 17/11/2014) của Chính phủ bổ sung Nghị định số 171/2013/NĐ-CP, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (ngày 7/11/2014) quy định thêm nhiều mức phạt hành vi vi phạm luật giao thông theo hình thức tăng nặng. Nội dung các văn bản này được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) công bố ngày 1/12 tại Hà Nội.

Nghị định 107 quy định mức xử phạt nặng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về bốc xếp, vận chuyển hàng quá tải trọng cho phép, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Theo đó, có 2 mức xử phạt: Mức 1, từ 5 – 7 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải từ trên 60 – 100% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn, trên 50% đến 100% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và xe xitéc. Mức 2, đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải trên 100% sẽ bị phạt từ 7 – 8 triệu đồng. Theo Nghị định 171/CP chỉ có một khung phạt từ 5 – 7 triệu đồng áp dụng đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông.
Hành vi điều khiển xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường cũng được Nghị định 107/CP tách thành hai khung phạt. Phạt từ 5 – 7 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng cho phép tham gia giao thông của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 50 – 100%, trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng. Phạt từ 7 – 8 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng cho phép tham gia giao thông của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 100%, trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.
Mức xử phạt đối với cá nhân, doanh nghiệp là chủ phương tiện cũng tăng nặng. Phạt 12 – 28 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 40 – 60% quy định; phạt 14 – 32 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 60 – 100% và từ 16 – 36 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 100%… Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng.
Ngoài ra, theo Thông tư số 63, từ ngày 1/7/2015, xe giường nằm hai tầng sẽ không được hoạt động vận tải trên các tuyến đường cấp 5 và cấp 6 miền núi.
  T.H

Write a Comment